Firemní klientela

Svým obchodním partnerům nabízíme komplexní právní servis při řešení problému s jejich dlužníky. Pohledávky klientů buď vykupujeme za hotové, odkupujeme s odloženou splatností, případně řešíme formou zmocnění naší společnosti jménem a na účet klienta.

Činnost vymáhání pohledávek obsahuje zejména osobní kontakt s konkrétním dlužníkem, naše osobní návštěvy v jeho místě bydliště či sídla podnikání. Tato skutečnost osobních kontaktů s dlužníky, má také veliký vliv na posouzení jejich aktuální a budoucí schopnosti dostat svým závazkům pro uhrazení pohledávky.

Od této analýzy dlužníka, se také může odvíjet cena za vyřešení pohledávek. Obecně jsou ceny stanoveny ve výši 15% z dlužné částky při předání do 6ti měsíců po splatnosti, 20% z dlužné částky při předání do 1 roku po splatnosti, nad 1 rok po splatnosti se tato cena stanovuje individuálně. Upozorňujeme Vás, že tyto ceny za naše služby jsou orientační, kdy po analýze pohledávky, může dojít k jejím úpravám dle náročnosti každého případu.

V případě, že se nám nepodaří uzavřít s dlužníkem mimosoudní dohodu o úhradě dluhu, předáváme nám svěřené případy naší spolupracující advokátní kanceláři, která pokračuje v soudním vymáhání pohledávky a poté také exekučnímu úřadu. Námi nabízené služby jsou vypracovány na základě mnohaletých zkušeností při vymáhání pohledávek a obsahují systematické úkony směřující k uhrazení pohledávek.

Úspěšnost těchto úkonů je ovlivněna dvěma hlavními faktory:

  • Stáří pohledávky - obecně platí, že čím je pohledávka starší, tím je horší vymožení.
  • Množství podkladů k pohledávce - mnoho obchodů je děláno na základě ústní dohody či bez příslušných dokladů, které prokazují její oprávněnost (objednávky, smlouvy kupní, o dílo, dodací listy, apod.).

Proto po našich klientech požadujeme dodáni veškerých podkladů, k pohledávkám a to buď elektronicky, či v kopii. Originály nám předaných dokumentů požadujeme pouze pro dokazování při případném soudním líčení.

Našim obchodním partnerům také nabízíme službu dohledávání a monitorování majetku dlužníka, pro případné jeho zajištění na úhradu závazků. Touto službou je možno získat relevantní pohled na obchodního partnera a jeho schopnosti dostát svým závazkům a to ať současných či budoucích.

Občané - fyzické osoby

Fyzickým osobám - nepodnikatelům nabízíme služby vymáhání jejich pohledávek (viz. sekce Firemní klientela), ale také řešení problémů při jejich osobním předlužení. Tyto služby se zaměřují zejména na restrukturalizaci jejich závazků, kdy v případě že nelze tyto závazky restrukturalizovat, nabízíme možnost zpracování návrhu na oddlužení fyzické osoby tzv. Osobní bankrot.

Osobní bankrot (oddlužení) za určitých podmínek znamená pro dlužníky možnost úpisu svých dluhů až do výše 70% jejich výše.

Pro povolení Osobního bankrotu je nutno splňovat dvě zásadní podmínky:

  • Být v zaměstnaneckém poměru.
  • Dluhy nesmí být z podnikání.

V případě, že nesplňujete tyto dvě podmínky, Osobní bankrot Vám soudem nebude povolen.

Exekutorské úřady

Exekutorským úřadům nabízíme zejména služby fyzického dohledávání majetku dlužníka, získávání podrobných informací o dlužníkovi a jeho okolí.

Také nabízíme službu kontaktního místa v Ostravě, zaměřené na zajištění podpisu splátkových kalendářů s dlužníky, kteří mají zájem dobrovolně uhradit svůj závazek exekutorským úřadům sídlícím mimo Moravskoslezský kraj, před výkonem rozhodnutí.

Insolvenční správci

Insolvenční správcům nabízíme možnost zprostředkování prodeje majetku sepsaného v majetkové podstatě úpadce a službu dohledávání majetku dlužníků.

Detektivní služby

Našim klientům nabízíme služby soukromých detektivů, se zaměřením:

  • Dohledávání majetku dlužníků.
  • Zjišťování finanční bonity dlužníků.
  • Zjišťování rodinných poměrů.
  • Další služby obdobného charakteru dle požadavků zákazníka.

Logo Legally.cz

Adresa:

legally cz s.r.o.
Chopinova 8
702 00 Ostrava
Česká Republika

Kontakt:

IČ: 285 87 341
Tel./fax: +420 558 849 780
Tel.: +420 601 335 888
E-mail: kancelar@legally.cz

© 2012-13, legally cz, s.r.o, Webdesign: www.brgr.org